Meny

Praktikfall

Lite fakta om uppmätta effekter av några uppdrag.

Övriga uppdragsexempel

Mediakoncern

Sverige

Företaget hade vuxit markant genom förvärv över ett antal års tid. Den nya VD:n initierade ett program för att öka verkningsgraden i försäljningen och samtidigt se över kostnadsmassan. Efter projektet har ledningen verktygen för att göra en mer effektiv kundbearbetning och uppföljning av säljkåren. Sahlgren & Skog kunde även identifiera en betydande besparingspotential då det fanns oklara befattningar i säljorganisationen. Redan efter sex månader kunde ledningen konstatera att effektiviteten fördubblats vad gällde säljkårens aktivtetsnivåer.

IT-konsultföretag

Börsnoterat, Norden

Ett erkänt säljdrivet företag som anlitade Sahlgren & Skog för att se vad som ytterligare kunde göras för att få ut mer ur sina säljfunktioner, som bestod av både säljare och konsulter.
Genomlysningen gjorde koncernledningen uppmärksam på att den borde kunna få ut väsentligt mycket mer ur vissa enheter, trots att dessa levererade ett bra resultat.
Ett förbättringsprogram för att öka aktivitetsnivåerna och en bättre uppföljningsprocess sjösattes framgångsrikt.

Europeisk storbank

Kapitalförvaltningsverksamheten i Norden

De olika länderna presterade väldigt olika trots likartade marknadsförhållanden. Ledningen ville ha svar på vad som låg till grund för detta och vad som kunde göras bättre i respektive land. Sahlgren & Skog anlitades för att göra en genomlysning och jämförelse mellan bolagen. Konkreta rekommendationer till förbättring av de olika enheterna gavs. Dessa mottogs med entusiasm av säljkåren som fick ett tydligare och mer processorienterat arbetssätt.

Affärsreseföretag

Privatägt, Norden

Starkt specialiserat tillväxtföretag med ledning som investerat i en ny säljkår sedan ett par år. Anlitade Sahlgren & Skog för att strukturera upp säljorganisationen och därefter följa upp effektiviteten årsvis. Otydligheter i belöningssystem och bearbetningsmodeller togs bort och bättre processer för aktivitetsuppföljning sattes på plats. Efter den första uppföljningen kunde en trefaldig effektivitetsökning av aktivitetsnivåerna konstateras