Meny

Sales & Marketing Due Diligence

Riktar sig till ägare som skall investera i, eller sälja, bolag och vill få en sakkunnig och oberoende genomlysning av sälj- och marknadsföringsfunktionen som kompletterar övriga delar i due diligence processen.

Rapporten beskriver aktuell status och förutsättningar för (att skapa) en effektiv försäljningsorganisation. Dessutom utvärderas marknadsfunktionens verkningsgrad, samt hur en framgångsrik struktur säkras över tiden.

Rapportens delar: