Meny

Sales Function Audit

Tjänsten innebär en genomlysing av säljfunktionen som genomförs av oberoende ögon för att ge nya infallsvinklar och nya fakta. Metodiken är utvecklad av Sahlgren & Skog och är internationellt väl beprövad samt har en god vetenskaplig förankring.

En Sales Function Audit är ett utmärkt verktyg för de beslutsfattare som

Rapporten beskriver aktuell status och möjligheter för att öka säljorganisationens verkningsgrad. Dessutom ges rekommendation för hur ni kan säkra en framgångsrik struktur över tiden.

Rapportens består av:
– Effektivitetsmått ur ett antal grundläggande dimensioner, där jämförelser görs mot vår benchmarking-databas
– Rekommendationer om vad som kan förbättras – och hur