Meny

KPIer för sälj

Vilka nyckeltal (KPIer, Key Performance Indicators) styr vi vår försäljningsorganisation med?

En sak är mäta och följa upp de resultat som säljarna har genererat bakåt i tiden – det brukar sällan vara problemet. Men om vi inte nöjer oss med denna historiska bild utan vill förstå vilka affärer som säljarna kommer att generera framöver så är det andra nyckeltal vi måste använda oss av.

Med bra och relevanta KPIer får företaget en tidig indikation på hur väl man kommer att lyckas – och det ger möjligheter att korrigera och styra säljkåren, så att man kan förvissa sig om att resultaten kommer.