Meny

CRM – Säljstödsystem

Med IT kan man få ett kraftfullt stöd till säljorganisationen om det görs på rätt sätt.

De företag som inför införande av säljstödsystem – s.k. CRM- system – gör i allmänhet stora investeringar i både tid och pengar. Återbetalningen på dessa investeringar (ROI) är dock inte lika självklart. Effekterna uteblir och de högt ställda förväntningarna kommer på skam.

Att bara införa ett CRM system innebär nämligen inte att man per automatik får en professionell säljorganisation.

Som företag gör man klokt i att värdera vad man önskar åstadkomma med dessa system och väga det mot sina befintliga rutiner och processer.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med förstudier och i upphandlingar, så att förväntningar ligger rätt, man upphandlar rätt funktionalitet (och inte mer) och man uppnår önskad effekt – genom att man arbetar med systemen på rätt sätt.

I länken nedan kan du höra en 10 minuters presentation om hur vi ser på CRM.

http://www.expoit24.se/index.php?option=com_content&task=view&id=149