Meny

Vi startade bolaget vi själva önskade fanns

Vad som drev oss att starta bolaget 2007 var att vi saknade en tjänst på marknaden som riktade sig till företagsledningen i säljande organisationer. En tjänst som höjde blicken över utbildning av den enskilde säljaren och istället tog fasta på hur man leder och styr säljorganisationen.

Så vi skapade bolaget – och tjänsten – som vi själva önskade fanns.
Tjänsten gick ut på att genomlysa säljfunktionen genom en s.k. audit. Där mäter vi effektiviteten ur ett antal dimensioner och ger även en konkret handlingsplan för hur effekten kan ökas i säljorganisationen.

Varefter åren har gått har vårt erbjudande utvecklats i takt med våra kunders krav. Där vi i början fokuserade på analys och rekommendationer av arbetssätt och produktivitet, stöder vi nu våra kunder med att också genomföra och driva igenom förändringarna.

Vår grundsyn

Vi erbjuder våra tjänster på det sätt som vi själva – som företagsledare – skulle ha velat köpa dem:

Vår huvuduppgift är att finna förbättringspotential och att hjälpa våra kunder att förverkliga den potentialen. Så att de får betydande och direkt effekt på resultaträkningen.