Meny

Säljeffektivitet

i stora svenska företag december 2007.

Rapporten visar nio områden vi har identifierat som centrala för att en säljorganisation skall fungera effektivt. Genom vår metodik så kan företagens färdigheter inom respektive område kvantifieras och betygssättas. Slutresultatet blir ett tydligt mått på ”operational excellence” inom försäljning.

Vad som visas i denna rapport är det sammantagna resultatet från alla företag, med vilken fördelning betygen är satta, samt vilket medelvärde de undersökta företagen har.

Bedömningskriterierna inom respektive område är omfattande. Vi har valt att endast visa ett par av dessa per område för att skapa en förståelse för metodiken.

För en djupare diskussion om vad som är ”best practice” inom säljstyrning, och vad som kan göras för att påverka säljeffektiviteten – ta gärna kontakt med oss!

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i två omgångar från juni till november 2007 med hjälp av telefonintervjuer av såväl företagsledningar och försäljningschefer på företag i Sverige.
53 företag ingår i undersökningen, slumpmässigt utvalda ut ur Veckans Affärers listor över Sveriges 500 största företag, samt 500 största IT-företag. Båda dessa listor avser ranking för 2006 års siffror.