Meny

KPIer

i säljorganisationer maj 2011.

Hälften av svenska säljkårer styrs med backspegeln visar vår undersökning ”Key Performance Indicators in Sales Forces”.

Alla företag mäter sina säljorganisationer med hjälp av nyckeltal. Det ger – vid en första anblick – ett intryck att man borde ha bra kontroll på sina säljkårer. Men när man granskar dessa nyckeltal lite närmare så framträder en inte lika smickrande bild.

Sahlgren & Skogs delar upp nyckeltalen i två olika kategorier – dels de nyckeltal som följer de resultat som säljkåren genererar och dels de som följer de aktiviteter säljkåren genomför för att kunna skapa resultaten.

Det innebär att den andra hälften av företagen helt förlitar sig på historiska resultat för att styra sina säljorganisationer framåt. Lite tillspetsat kan man säga att hälften av Sveriges säljorganisationer styrs med hjälp av backspegeln.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i maj 2011med hjälp av telefonintervjuer av såväl företagsledningar och försäljningschefer på företag i Sverige. 63 företag ingår i undersökningen, slumpmässigt utvalda bland 850 företag med mer än 500 MSEK i omsättning.
Syftet med undersökningen var att skaffa ytterligare referensdata till vår metodik som gör det möjligt att mäta effektiviteten i säljorganisationer.