Meny

Kontrollspann

i stora svenska företag juni 2008

Övergripande slutsatser

Kontrollspannen har en stor variation i storlek. Det finns ingen korrelation mellan hur stora företag är och kontrollspannens storlek. Till några få branscher kan man dock finna ett visst mönster mellan vilken bransch man tillhör och hur stora kontrollspannen är.
Men – den främsta förklaringen är helt enkelt att storleken beror på helt individuella, företagsspecifika faktorer.

Vad är skälet till detta? Enligt oss är orsaken att företagsledningen inte har en klart formulerad förväntan på vad som krävs för att styra en försäljningsorganisation. Beslutet om kontrollspannets storlek (antalet säljare en säljchef skall leda) överlåts på den ansvariga säljchefen.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes med hjälp av telefonintervjuer av företagsledningar hos de största företagen i Sverige. Dessa företag valdes slumpmässigt ut ur Veckans Affärers listor över Sveriges 500 största företag, samt de 500 största IT-företagen. Båda dessa listor avser ranking för 2006 års siffror. Totalt har 104 stycken företag deltagit i undersökningen.