Meny

Belöningssystem

i stora svenska företag mars 2008.

Undersökningen genomfördes under februari och mars 2008 med hjälp av telefonintervjuer av företagsledningar hos de största företagen i Sverige. Dessa företag valdes slumpmässigt ut ur Veckans Affärers listor över Sveriges 500 största företag, samt de 500 största IT-företagen. Båda dessa listor avser ranking för 2006 års siffror. 52 stycken företag deltog i undersökningen.

Syftet med undersökningen var att kartlägga användandet och omfattningen av belönings-system i svenska storföretag. Undersökningen är ett led i att skaffa referensdata till den metodik Sahlgren & Skog har utvecklat för att mäta effektiviteten i säljorganisationer.