Meny

Aktivitetsnivåer

i säljorganisationer november 2008

Övergripande slutsatser

Nästan alla företag mäter aktiviteter där det vanligaste måttet är antal kundbesök. Företagen anser också att det viktigt med en hög aktivitetsnivå. Det är glädjande eftersom det finns ett tydligt samband mellan en hög aktivitetsnivå och goda resultat.

Men vad är egentligen en hög nivå? Inte ens i hälften av företagen har detta formulerats, och det finns inga målsättningar. Om det väl formuleras så är ändå samstämmigheten mellan ledning och försäljningschef låg. Endast 17 % av samtliga företag har en tydlig målstyrning på aktivitetsnivåer.

Genom att sätta tydliga aktivitetsmål på säljkåren finns en alltså stor möjlighet för en öka effektivitet i svenska företag generellt. I de fall vi själva eller via våra uppdragsgivare infört aktivitetsmål för sälj och styrt mot dessa har försäljningsresultaten förbättrats markant.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under september och oktober 2008 med hjälp av telefonintervjuer av företagsledningar hos stora företag i Sverige. Dessa företag valdes slumpmässigt ut bland 350 storföretag i Storstockholm (med mer än 500 anställda) . Totalt intervjuade 40 personer från 27 företag i undersökningen, där både VD:ar, divisionschefer och försäljningschefer deltog.
Kontakta oss om ni önskar ta del av undersökningen i sin helhet.