Meny

Tävlingsinstinkt och synliggörandets kraft

Nr. 21 – februari 2011

Ett område som starkt påverkar motivation och driv i en säljorganisation är hur vi synliggör resultat och prestationer. Synliggörandet anser vi i första hand skall vara fokuserat på individuella prestationer. De tydligaste exemplen på detta är resultat- och rankinglistor som är synliga på intranät och som visas på möten. Men även hur vi lyfter fram goda säljprestationer genom gratulationer och firande av order är exempel på synliggörande.

Synliggörande, ”Scoreboarding”, är ett av de områden vi på Sahlgren & Skog analyserar när vi genomför audits. Överraskande nog finner vi att nordiska bolag sällan har processer och kultur för synliggörande. Lika självklart som vi gillar resultatlistor inom idrotten – oavsett om det är korplaget, en tennisstege i klubben eller inom elitidrotten – lika tveksamma är många chefer till att presentera motsvarande i företaget. Varför det är på det viset kan man naturligtvis fundera kring. Det blir en tydligare fokusering på individer. Kanske är det inte en självklar del av den nordiska företagskulturen?

Synliggörande motiverar och driver aktiviteter och resultat. Det är ett kostnadseffektivt sätt att skapa engagemang. Vi menar att detta är ställt utom allt tvivel. Framgångsrika säljorganisationer har alltid detta på plats.

Några tips i sammanhanget:

Kontakta gärna oss för en diskussion.

Nu även på franska 

Vårt senaste uppdrag innebar att ett franskt dotterbolag ingick. Vi har som en följd av detta översatt vårt intervju- och undersökningsunderlag till franska och genomför uppdrag med franskspråkiga konsulter. Vi är i och med detta verksamma på svenska, engelska, tyska och franska.