Meny

Säljprocesser

Nr. 24 – september 2011

När det gäller säljprocesser brukar det vara en del av vårt uppdrag att etablera eller att utvärdera och förbättra säljprocessen.
Vi är varma anhängare av enkla, lättförståeliga processer som är direkt anpassade till företaget och branschen.

Vad är då en säljprocess? Med säljprocess menar vi de steg man tar från att en möjlighet till affär identifierats till dess man har en bindande
beställning/avtal.
Ett exempel på säljprocess för ett företag som säljer kontorsmaskiner kan vara:

  1. Möjlighet identifierad = kunden skall köpa nytt och har pengar.
  2. Behovsanalys genomförd.
  3. Demonstration genomförd.
  4. Offert skickad.
  5. Order.

Det finns stora värden i att ha en definierad gemensam säljprocess i en verksamhet.

Vi anser att en bra definierad säljprocess kännetecknas av följande:

Se särskilt upp med att inte blanda ihop en säljprocess med kvalitets- och förankringsprocesser i syfte säkerställa leverenskvalitet och liknande.
Blanda inte heller ihop med säljmetodik-processer som kan vara delvis överlappande (t.ex. SPIN, ”Solution Selling” och liknande).