Meny

Företagsledningarna är nöjda med sina egna bonusmodeller

Nr. 37 – februari 2014

Hela 83 % av företagsledningarna var nöjda eller mycket nöjda med hur deras bonusmodeller var konstruerade, visar undersökningen ”Rörlig ersättning i svenska företag för VD och ledningsgrupper” som vi precis genomfört. Detta står i stark kontrast till hur väl företagsledningarna ansåg att säljarnas bonus fungerade. När vi genomförde en motsvarande undersökning för ett antal år sedan var endast 33 % nöjda eller mycket nöjda med hur effektiva säljarnas bonusmodeller var.

Om undersökningen
Syftet med undersökningen var att kartlägga hur vanliga rörliga ersättningsmodeller är, hur de är konstruerade och hur de uppfattas. Undersökningen är ett led i att skaffa referensdata till den modell Sahlgren & Skog har utvecklat för att skapa effektiva rörliga ersättningsmodeller.
Undersökningen genomfördes under november och december 2013 med hjälp av web-enkäter till VD:ar och HR-ansvariga bland svenska företag. Förfrågningar om deltagande skickades ut till 710 st. företag med mer än 100 MSEK i omsättning.

Övergripande slutsatser:

Några kommentarer till resultaten:
Vi tycker det är bra att företagen är mindre positiva till att använda bedömningar som grund för belöning. Det gör det mycket svårt för ägare och styrelse att förutse utfallet. Dessutom kan det vara svårt att rättfärdiga denna typ av belöningar utanför bolaget. Tyvärr har det funnits gott om exempel där man belönar företagsledningar för att man anser att de gjort ett bra jobb – trots att mätbara resultat tyder på motsatsen.
Vad gäller begränsningen av den rörliga ersättningens storlek, vet vi av erfarenhet att styrelse och ägare har detta krav för att minimera den finansiella risken. Den debatt som sedan några är förekommit kring ”skenande” system har sannolikt ytterligare bidragit till att systemen begränsas.