Meny

Interim management – försäljningschef att hyra

Nr. 38 – maj 2014

Interim Management i säljorganisationen kan ge fördelar utöver att bara lösa en uppkommen vakans. Användandet av interim management har ökat på senare år. Vi tror att den utvecklingen kommer att fortsätta då det ger stora möjligheter om det görs på rätt sätt.
Det kan vara värt att fundera på följande om man önskar maximera kraften i Interim Management.

När används Interim Management?

Hur går det till?
Det är inte alltid man är säker på vad som behöver göras och vad aktuell status i säljorganisationen är. En faktabaserad analys av nuläget som mynnar ut i en uppdragsbeskrivning på kort och lång sikt är en utmärkt specifikation för kandidaten både för interim management och för den nya försäljningschefen. Vår Sales Function Audit ett bra redskap för just detta.

Företag som arbetar med Interim Management spänner över allt från enkla rekryteringstjänster och förmedling till kvalificerat urval och stöd under projektets löptid. På Sahlgren & Skog är vi specialiserade på försäljning ur ett företagsledningsperspektiv och våra Interim Management projekt innehåller alltid följande:

  1. Specifikation av uppdraget baserat på vår nulägesanalys.
  2. En interim chef med rätt erfarenhet som vi vet kan skapa resultat i en säljorganisation.
  3. Regelbunden uppföljning och erfarenhetsutbyte mellan ansvarig partner hos Sahlgren & Skog och interims-chefen. På så sätt säkerställs att chefen arbetar i linje med uppdragets beskrivning och att han/hon har tillgång till stöd och vår samlade erfarenhet av resultatskapande. Det innebär också att vi bygger vidare på vår kunskapsbank.