Meny

Hantering av säljtips

Nr. 27 – april 2012

Svenska företag har mycket att tjäna på att förbättra hanteringen av sina säljtips.

Vi har nyligen genomfört en undersökning för att se hur svenska företag hanterar sina säljtips
– eller sin ”lead generation process” som det också kallas. Vi fick fram följande resultat:

Vi tror att företagen skulle ha mycket att vinna på att sätta mål på sina kampanjer och att strama upp sina interna rutiner (såsom överlämning, uppföljning och återkoppling av kampanjresultat). Att ha tydliga målsättningar är extra viktigt, med tanke på den relativt låga andel av marknadsföringsbudgeten används för detta område.

Önskar du ta del av undersökningen? Kontakta oss så skickar vi en elektronisk rapport till dig.

Internationellt – fler språk.
Vi fortsätter att öka vår internationella täckning. Vår metodik är nu översatt till ytterligare ett språk, nederländska.
Per idag har vi genomfört projekt i 15 länder på sex språk. Utöver nederländska är det svenska, engelska, finska, tyska och franska.