Meny

Fylla på säljtratten – en utmaning i många säljorganisationer

Nr. 53 – maj 2017 

Att fylla på tratten innebär att säljaren kontinuerligt fyller på med nya leads. Vissa av dessa kvalificeras sedan av säljaren som intressanta att arbeta vidare med, vilket blir säljarens affärsmöjligheter. Ju fler leads säljare har, desto fler affärsmöjligheter kommer de att kunna vaska fram ur dessa, och i slutändan kommer de att vinna fler affärer.

Och motsatt: Fyller man inte på med nya leads, kommer inte säljarna ha tillräckligt med affärsmöjligheter att arbeta med och i slutändan kommer de inte att vinna tillräckligt med affärer och företaget kommer inte att nå sina försäljningsmål.

Att fylla säljtratten kan då låta som en självklarhet, men ändå ser vi i många säljorganisationer vi träffat hur man misslyckas med detta.

Vanliga brister:
När man brister i att fylla på säljtratten är det ofta någon av följande två orsaker:

Det finns givetvis andra orsaker som också gör det svårt att fylla på tratten: Det kan vara svårt att skapa intresse för produkten, svårt att nå fram till rätt beslutsfattare, osv. Oavsett dessa utmaningar är det ändå mycket vunnet på att ha ordning på hur man lägger upp arbetet.

Lösning:
Följande grepp kan vara till hjälp för att säkra en bättre påfyllnad av nya möjligheter:

Det är sällsynt att tratten fylls på av sig själv. Det är därför viktigt att man har en bra intern process för att få det att hända.