Meny

B2B-säljkåren fortfarande viktig

Nr. 58 – 2019-10-11

SBB B2B

Antalet säljare inom företagsförsäljning, eller Business-to-Business (B2), fortsätter att vara konstant trots en växande internet-baserad handel.

Enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) är företagssäljare det fjärde vanligaste yrket med 90 000 anställda i Sverige. Bland män toppar det till och med tabellen med 66 000 anställda. Vi kan dessutom konstatera att antalet har ökat sedan 2007 och därmed följt BNP-utvecklingen.

Men betyder det att B2B-försäljningsrollen inte kommer att påverkas av e-handel i framtiden? Nej, det gör det inte. Vi har sett förändringar under lång tid där e-handel spelar en roll i många faser av en försäljningscykel. Särskilt när det gäller att betjäna kunder i faser efter avtal, såsom att leverera direkt material och förbrukningsvaror.

Siffrorna ovan tyder på att e-handel fram till nu har varit mer ett komplement till den traditionella försäljningsrollen. Och där säljare har ersatts till förmån för e-handel, verkar dessa transaktionsförsäljningsroller ha övergått till mer rådgivande försäljningsroller.

PS: För dig som redan har vår bok ”Säljorganisationen – ledning och styrning” illustrerar det första kapitlet hur du kan tänka på att närma dig marknaden genom olika kanaler beroende på: